Werkwijze & Methoden
Wij werken oplossings- en klachtgericht

Bij aanmelding voor behandeling wordt door één van de psychologen contact met u opgenomen. U kunt een persoonlijke voorkeur aangeven voor één van de psychologen. Indien u geen voorkeur heeft, wordt u toegewezen aan die psycholoog die het best bij u past gezien de klachten en uw achtergrond.

Er wordt waar mogelijk of noodzakelijk, rekening gehouden met persoonlijke wensen van de cliënt, zo is bijvoorbeeld bezoek aan huis mogelijk, maar ook een afspraak in de avonduren of op zaterdagochtend. De eventuele belasting voor werk en gezin is dan zo klein mogelijk.

De psycholoog zal binnen een week na uw aanmelding telefonisch of per e-mail contact opnemen en een datumvoorstel doen voor een eerste gesprek (intake). De wachttijd kan in bepaalde periodes en/of bijzondere omstandigheden verschillen. Zie wachttijden voor actuele informatie.
De psychologen werken praktisch, probleemgericht en in overleg met de huisarts. Gemiddeld zijn zeven à acht gesprekken voldoende om op eigen kracht verder te kunnen. Een standaard gesprek met een psycholoog duurt drie kwartier.

Tijdens het intakegesprek wordt vastgesteld wat de aard is van de klachten. Er wordt gevraagd een aantal vragenlijsten in te vullen. Zo leert de psycholoog u beter kennen en krijgt de psycholoog meer zicht op de aard van de klachten, valkuilen en kwaliteiten. Op basis van de gegevens uit het eerste geprek en de resultaten van de vragenlijst wordt een behandelplan opgesteld. Het behandelplan wordt met u besproken, indien u akkoord bent, kan met de behandeling gestart worden. Tussendoor wordt geëvalueerd of sprake is van vooruitgang en wordt het behandelplan zo nodig bijgesteld. Deze evaluatie neemt de psycholoog telkens samen met u door.

De behandelingen zijn voornamelijk gebaseerd op de Cognitieve Gedragstherapie. Dit is een vorm van therapie die bewezen effectief is voor de behandeling van allerlei verschillende psychische klachten. Het is een behandeling waarbij de u zelf een actieve rol speelt. Door middel van huiswerkopdrachten werkt u stapsgewijs en naar draagkracht aan de problematiek.

De psychologen hebben een christelijke levensovertuiging wat goed aansluit bij een bepaalde doelgroep in de regio. Indien gewenst kan gewerkt worden vanuit een pastorale invalshoek. Aandachtspunt is dan naast de psychische klachten ook de rol die geloof kan spelen bij het ontstaan, in stand houden en/of oplossen van de problemen. De levensovertuiging van de cliënt is leidraad voor het hulpaanbod van de psycholoog. De levensovertuiging van de psycholoog zal bij de behandeling alleen een rol spelen als daar door de cliënt specifiek om gevraagd wordt.

Waarneming: tijdens vakantie, bij-en nascholing of ziekte van uw behandelaar vinden geen consulten plaats. De waarneming wordt in de praktijk onderling geregeld. In het geval dat een gesprek of een telefonisch consult nodig is neemt een van de collega’s waar. De praktijk is dan te bereiken via info@curamentis.nl of telefonisch 071-4013343

Contact InfoCuraMentis
Kerkweg 2
2235 BC Valkenburg ZH
071-4013343
info@curamentis.nl