Beroepscode en Kwaliteitsstatuut

De psychologen werken overeenkomstig de beroepscode voor psychologen, de wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de wet bescherming persoonsgegevens.

De WGBO regelt de relatie tussen de cliënt en de psycholoog. Het gaat hier om een 'geneeskundige behandelingsovereenkomst', waarvan de cliënt de opdrachtgever is. De WGBO is dwingend recht, dat wil zeggen dat de cliënt en de psycholoog onderling geen afspraken kunnen maken die in strijd zijn met de WGBO. In de WGBO is een aantal spelregels vastgelegd, die voorheen in losse wetten en in rechterlijke uitspraken te vinden waren.

De psychologen zijn gehouden aan wettelijke richtlijnen en bepalingen welke direct gaan om zorg aan cliënten in de eerstelijn, onder meer op het bied van privacy, dossiervorming, beroepsgeheim, en bepalingen uit de NIP-beroepscode. De NIP-beroepscode voor psychologen is een kwaliteitsinstrument ten dienste van de beroepsuitoefening. De code dient als een leidraad voor het beroepsmatig handelen van de individuele psycholoog en is een informatiebron over wat de cliënt van de psycholoog kan verwachten.

De wet Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG) regelt de bescherming van de persoonsgegevens, die de psycholoog over de cliënt bewaart. In het kader van deze nieuwe EU-regels voor gegevensbescherming vindt u hier ons privacy statement en privacy beleid.

Uw gegevens worden door de Samenwerkende Psychologen van CurMentis uiterst zorgvuldig bewaard. Behoudens wettelijke verplichtingen deelt CuraMentis geen cliëntgegevens met derden, tenzij er expliciete e specifieke toestemming is van cliënt.

Kwaliteitsstatuut
Vanaf 1 januari 2017 zijn alle zorgaanbieders in de curatieve ggz onder de Zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Bekijk het kwaliteitsstatuut hier.

NIP

Contact InfoCuraMentis
Kerkweg 2
2235 BC Valkenburg ZH
071-4013343
info@curamentis.nl