Klachten

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) heeft een eigen beroepscode om het beroepsmatig handelen van zijn leden te toetsen. Alle psychologen zijn lid van het NIP, ingeschreven in een van de NIP-registers en zijn gehouden aan de regels van de Beroepscode. Het kan zijn dat u ondanks onze zorgvuldigheid, toch een klacht hebt over de psycholoog of de behandeling. Wij gaan graag met u in gesprek en willen er dan samen uit komen. Het kan zijn dat u - ondanks een gesprek - ontevreden blijft, of dat u het gesprek liever wilt doen met een onafhankelijk persoon er bij. Dan kunt u contact opnemen met de klachten-functionaris. Deze is volkomen onafhankelijk en ondersteunt u bij het indienen en de verdere afhandeling van uw klacht. In het kader van de 'Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg’ (Wkkgz) zijn we allen officieel geregistreerd en aangesloten bij een onafhankelijke geschillencommissie. Verdere informatie kunt u vinden op www.zorggeschil.nl In de onderstaande links vindt u een klachtenfolder en een klachtenformulier.

Klachtenfolder

Klachtenformulier

NIP

Contact InfoCuraMentis
Kerkweg 2
2235 BC Valkenburg ZH
071-4013343
info@curamentis.nl