Samenwerking
Samen staan we sterk voor uw zorg

De psychologen hebben en onderhouden goede contacten met de huisartsen (korte lijnen) in de regio Katwijk, aangesloten bij Zorggroep Katwijk. Bij de Zorggroep Katwijk zijn nagenoeg alle huisartsenpraktijken aangesloten in de regio Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg ZH. Er is tevens een goede samenwerking met de praktijkondersteuners GGZ van de Zorggroep Katwijk. Er zijn goede samenwerkingsverbanden met diverse fysiotherapeuten en psychosomatisch fysiotherapeuten in de regio.

Voor complexe problematiek (comorbiditeit) en persoonlijkheidsproblematiek verwijzen de psychologen naar de tweede lijn (GGZ Duin- en Bollenstreek). Ketenzorg staat hoog in het vaandel.

Hieronder een overzicht van de samenwerkende psychologen:

Ellen Labree-Kraaijenoord

Ellen Mw. drs. Ellen Labree-Kraaijenoord, is werkzaam als psychologe, relatietherapeut, counselor, cognitief gedragstherapeut, coach, trainster. Zij geeft 1 op 1 behandelingen, d.w.z. individuele therapie, voor diverse psychische klachten, probleemgedrag op vele gebieden en persoonlijkheidsproblemen. Daarnaast geeft zij partnerrelatietherapie, mediation en counseling bij (zakelijke) relaties. Tevens ontwikkelt ze en geeft ze groepstrainingen op o.a. het gebied van assertiviteit en eetproblematiek.

Als psycholoog helpt zij graag (jong)volwassen mensen met diverse psychische klachten.

Zij is gespecialiseerd in traumaverwerking bij mensen die continu paniek- en spanningsklachten hebben vanwege een nare voorgeschiedenis, een verleden met persoonlijk leed of minder lang geleden een persoonlijk trauma hebben meegemaakt. Door traumaverwerking middels EMDR kan zij de cliënt helpen om de emotionele lading van die nare achtergrond(en) te verminderen waardoor er weer meer kwaliteit van leven komt. Er komt weer ruimte komt om van het leven te genieten.

Ze gaat graag aan de slag met mensen met die een negatief zelfbeeld hebben, faalangstig zijn, minderwaardig voelen en een lage zelfwaardering hebben. Het iemand ‘eigen’ laten maken en leren ervaren van zelfwaardering, eigenwaarde, positief zelfbeeld, assertief gedrag en sociaal vaardig gedrag is het uitgangspunt geweest voor Ellen om psycholoog te worden. Zij is ervan overtuigd dat elk mens unieke kwaliteiten en talenten bezit die waardevol zijn voor zijn of haar eigen persoonlijke ontwikkeling en in de relatie met anderen.

Daarnaast heeft zij passie voor het geven van relatietherapie bij echtparen / koppels of counseling bij andere (zakelijke) relaties zoals ouder/kind, vriendschappen, werkgever en werknemer. Zij gaat met hun concreet en hard aan het werk om de kwaliteit van hun relatie te verbeteren. Ze richt zich met het geven van praktische handvatten door op ontwikkeling en tot stand brengen van functionele (emotiegerichte) communicatie, hechting, saamhorigheid en intimiteit. Het leren communiceren en elkaar met wederzijds respect te behandelen is wat centraal staat bij de behandeling, counseling en mediation.

Door ondersteunende gesprekken (rouwtherapie) begeleidt en ondersteunt zij cliënten die rouwen of zijn vastgelopen in hun rouw. Met een luisterend oor, een invoelend hart en concrete oefeningen en handvatten wil zij de client helpen om ruimte te creëren voor het persoonlijke verdriet en emoties die bij rouw zo vaak intens zijn of juist weggeduwd. Met een onbevooroordeelde blik kijkt zij samen met de cliënt wat hij/zij nodig heeft voor het verwerken, voor het omgaan met de emoties, voor het herstellen en voor de toekomst.

Ze begeleidt en behandelt graag (jong) volwassenen bij klachten hebben die te maken hebben met de levensfase waarin ze zich bevinden: het met zichzelf in de knoop zitten, niet meer weten welke keuzes ze moeten maken op het gebied van relatie(s) en werk, zich zorgen maken over de toekomst. Het helpen bij het leren verkrijgen van inzicht in zichzelf geeft de cliënt al gauw grip op het piekeren, malen, gevoelens van angst, machteloosheid en/of verdriet.

Voor mensen met over- en ondergewicht als gevolg van problematisch (emotioneel) eetgedrag verzorgt Ellen zowel individuele behandeltrajecten als groepen. Zij geeft een groep voor mensen met overgewicht. Zie www.slankwijs.nl

Ellen verzorgt diverse trainingen op het gebied van assertiviteit. Tot de mogelijkheden behoren incompany-trainingen voor assertiviteit of communicatie.

Haar wetenschappelijke onderzoekskwaliteiten als methodoloog gebruikt zij voor de verdergaande diagnostiek, ontwikkelingen en vernieuwingen op zorggebied.

Overzicht van probleemgebieden:

 • Aanpassingsproblematiek (verlies- en rouwverwerking)
 • Negatief zelfbeeld problematiek
 • Stemmingsklachten (somberheid, lusteloosheid, rusteloosheid)
 • Traumaverwerking m.b.v. EMDR (www.emdrcentrum.nl) en cognitieve gedragstherapie
 • (Partner)Relatieproblematiek
 • Sociale vaardigheid problematiek
 • Assertiviteitsproblematiek (verlegenheid, subassertief, impuls/agressie problematiek)
 • Eetproblematiek (onder- en overgewicht, o.a. groepstraining bij overgewicht en eetproblemen, zie www.slankwijs.nl)

Mw. drs. Ellen Labree-Kraaijenoord is psycholoog NIP, cognitief gedragstherapeut VGCT® en in het bezit van de aantekening psychodiagnostiek. Ze is sinds 2007 als zelfstandig psycholoog werkzaam. Zij is afgestudeerd in de afstudeerrichtingen Methoden en Technieken, Sociale-en Organisatiepsychologie en Klinische Psychologie. Zij heeft de opleiding tot Cognitief Gedragstherapeut VGCT® afgerond. Zij is geregistreerd lid van diverse beroepsverenigingen (NVPA/RBCZ, NIP, VGCt) waardoor bij diverse zorgverzekeraars vergoeding plaatsvindt in de aanvullende verzekering (afhankelijk van polis). Voor vragen hierover kunt u Ellen mailen: ellen@curamentis.nl.
Lidmaatschappen beroepsverenigingen: NIP, NVPA,VGCt
Btw ID: NL002062595B93 / KvK nr: 27322214

Aanmelden

Theresia van der Hoeven

TheresiaMw. drs. Theresia van der Hoeven is psycholoog NIP en werkt met zowel kinderen en jeugd als met volwassenen.

Zij heeft haar universitaire studie, ontwikkelingspsychologie, gevolgd aan de Universiteit Utrecht. Tijdens haar studie heeft zij onderzoek gedaan naar de emotieregulatie bij kinderen aan de Logan University in Utah, USA. Na haar studie heeft Theresia diverse postdoctorale opleidingen gevolgd op het gebied van cognitieve gedragstherapie, psychodiagnostiek en partner relatietherapie en traumaverwerking middels EMDR.

Theresia heeft zich met name gespecialiseerd in de behandeling van kinderen en jeugd. Daarnaast werkt zij ook met volwassenen. Zij heeft hart voor mensen die de stap durven zetten om hulp te vragen in een moeilijke periode in hun leven. Zij geeft zowel individuele therapie als gezinstherapie. Zij wil graag de sterke kanten en kwaliteiten van zowel jonge mensen als volwassenen naar boven halen zodat zij meer tot hun recht kunnen komen.

Bij de behandeling werkt zij systeem gericht, middels inzicht gevende therapie en cognitieve gedrags therapie en EMDR. Er wordt vooral een praktische, klachtgerichte manier van werken gehanteerd. Voor mensen met assertiviteitsproblemen verzorgt zij zowel individuele behandeltrajecten als groepstrainingen.

Sinds 11 jaar is zij werkzaam als vrijgevestigd psycholoog en heeft daarvoor gewerkt binnen de jeugdhulpverlening; bij het Leger des Heils en Bureau Jeugdzorg.

Theresia behandelt mensen met uiteenlopende klachten zoals:

 • Angstklachten
 • Somberheid
 • Dwangklachten
 • Opvoedproblemen
 • Gedragsproblemen
 • Ouder kind relatieproblemen
 • Gezinsproblemen
 • Identiteitsproblemen
 • Aanpassingsproblemen
 • Rouwverwerking
 • Traumaverwerking

Zij is geregistreerd lid van de beroepsvereniging NIP. In de aanvullende verzekering is er bij enkele zorgverzekeraars recht op vergoeding in de aanvullende verzekering. Voor vragen hierover kunt u Theresia mailen: theresia@curamentis.nl

BTW ID: NL002003367B33 / KVK nr: 50157396

Aanmelden

José van der Meij

José Mw Drs. J.J. (José) van der Meij (1965) is afgestudeerd in de Klinische en Gezondheidspsychologie aan de universiteit Leiden. José is psycholoog NIP, cognitief gedragstherapeut VGCT® en in het bezit van de aantekening psychodiagnostiek.

Na haar studie heeft José diverse postdoctorale opleidingen gevolgd op het vlak van cognitieve gedragstherapie, schemagerichte therapie en EMDR.

José heeft zich met name gespecialiseerd in de behandeling van stressgerelateerde klachten (overspannenheid, burn-out) en heeft de opleiding tot stresscoach afgerond aan het Centrum voor Stress Management. Bij de behandeling van overspannenheid en burn-out werkt zij volgens de CSR-methode (www.csrcentrum.nl). Jose is tevens verbonden als partner aan het Centrum voor Stress Management.

Uitgangspunt van CSR is dat overspannenheid en burn-out het resultaat zijn van een (langdurig) proces van roofbouw. De klachten komen voort uit de psycho-fysiologische ontregeling die hierdoor ontstaat. Dat houdt in een ontregeling van zowel het lichaam als de geest. De behandeling richt zich daarom niet alleen op het gedrag, maar ook op het lichaam en de psyche. Het doel van de behandeling is lichamelijk en psychisch herstel, opbouw van vitaliteit en verbeterd zelfmanagement.

Naast de behandeling van bovengenoemde klachten heeft zij zich tevens gespecialiseerd in de behandeling van angststoornissen, depressieve klachten, somatoforme stoornissen (hypochondrie, lichamelijk onverklaarde klachten) en slaapproblemen. Bij de handeling van slaapproblemen komt meestal ook de behandeling van medicatieverslavingen, m.n. benzodiazepines, aan bod.

Bij de behandeling van klachten wordt een praktische, klachtgerichte manier van werken gehanteerd, gericht op het hier-en-nu. Daarnaast wordt therapie gegeven gericht op inzicht in onderliggende problematiek.

Tot slot heeft ook de medische psychologie haar interesse. Gedurende haar opleiding heeft José onderzoek gedaan naar angst voor hypoglycaemie bij diabetespatiënten (type I). Tevens was ze verbonden als psycholoog bij de stichting HELLP-syndroom, een patiëntenvereniging voor vrouwen met ernstige zwangerschapsvergiftiging en pré-eclampsie, waar ze onder meer medewerksters van de telefonische hulpdienst heeft begeleid.

Specialismen:

 • Stressgerelateerde klachten (overspannenheid, burn-out)
 • Angststoornissen
 • Depressieve stoornissen
 • Somatoforme stoornissen (hypochondrie, lichamelijk onverklaarde klachten)
 • Slaapproblemen
 • Medicatie-verslavingen
 • Negatief zelfbeeldproblematiek (o.a. subassertiviteit en faalangst)
 • Traumaverwerking m.b.v. EMDR (www.emdrcentrumnederland.nl)

Jose is sinds 2001 als zelfstandig gevestigd psycholoog werkzaam. Naast registratie als psycholoog NIP en registratie als cognitief-gedragstherapeut VGCT, is zij ook lid van het NVPA. Op basis van de NVPA registratie (RBCZ) worden de meeste behandelingen vergoed vanuit de aanvullende verzekering (afhankelijk van de polisvoorwaarden). Zie voor meer informatie: www.NVPA.org.

Btw ID: NL002057720B27
KvK nr:27354880

Aanmelden

Marjolein Post–Bergman

Marjolein Mw. drs. Marjolein Post–Bergman (1964) is in 1988 afgestudeerd aan de vakgroep ‘Klinische- en Gezondheidspsychologie’ van de Rijksuniversiteit van Leiden. Na haar werkzaamheden in de ouderenzorg is zij sinds 2000 als zelfstandig psycholoog werkzaam.

Marjolein is BIG-geregistreerd als GZ-psycholoog en werkt sinds 2014 contract-vrij. Vergoeding uit de Basiszorg is bij haar mogelijk bij verwijzing naar de basisGGZ door de huisarts.

Zij is lid van het NIP.
BIG-nummer: 79049658025
Btw ID: NL002062728B60 / KVK nr: 27331904

Sinds 2016 is zij zich gaan specialiseren in traumaverwerking. Zij werkt zowel met EMDR als met een nieuwe therapievorm Progressive Mental Alignement, PMA.

Korte toelichting over PMA, haar behandeltechniek.

Progressive Mental Alignement is ontwikkeld door Joop Korthuis.

PMA is een therapievorm die zich laat leiden door de nieuwste inzichten over hoe ons brein en lichaam herinneringen opslaan, coderen en verwerken.

In het normale dagelijks leven worden onze ervaringen dusdanig opgeslagen dat we ze weer kunnen herinneren. Als we zeer veel stress ervaren wordt er een overlevingsmechanisme actief waardoor de ervaring een bijzondere overlevingscode meekrijgt. Hier zijn we ons niet van bewust. Dit wordt de basis van onze overtuigingen.

Traumatische ervaringen kunnen zeer divers zijn, bijvoorbeeld: pesten, afgewezen worden, operatie op jonge leeftijd, scheiding van ouders, getuige zijn van ruzies, ongelukken, misbruik, verwaarlozing of ziekte. Deze niet correct gecodeerde gebeurtenissen blijven in het hier en nu hun invloed hebben zonder dat duidelijk is waar deze spanning vandaan komt. Dit leidt tot allerlei psychosomatische of medisch niet te verklaren lichamelijke klachten, flashbacks, herbelevingen en PTSS-klachten.

Door te beginnen vanuit klachten en lastige momenten in het heden kunnen deze gebeurtenissen worden herbeleefd en alsnog verwerkt. Lichamelijke klachten die het gevolg zijn van de voortdurende spanning blijken te verdwijnen. Deze techniek is zeker ook geschikt voor mensen die al jaren op zoek zijn naar ‘de oorzaak’ van hun vastlopen en herhalen van patronen in hun leven.

Voor aanvullende vragen of meer informatie over PMA kunt u marjolein mailen: marjolein@curamentis.nl

Aanmelden

Charlotte Rijke-van der Boon

JannyMw. Drs. Charlotte Rijke-van der Boon is geboren in 1976 en is in 2000 afgestudeerd in de Klinische psychologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Sindsdien als zelfstandig psycholoog werkzaam. Charlotte is psycholoog NIP, cognitief gedragstherapeut VGCT® en in het bezit van de aantekening psychodiagnostiek.

Zij is geregistreerd lid van diverse beroepsverenigingen waardoor bij diverse zorgverzekeraars vergoeding plaatsvindt in de aanvullende verzekering (afhankelijk van polis). Voor vragen hierover kunt u Charlotte mailen: charlotte@curamentis.nl Of zie voor meer informatie: www.NVPA.org.
Lidmaatschappen beroepsverenigingen: NIP, NVPA/ RBCZ, VGCt
Btw ID: NL002167956B19 / KvK nr: 27356027

Na haar studie heeft Charlotte diverse postdoctorale opleidingen gevolgd op het vlak van cognitieve gedragstherapie, schemagerichte therapie en EMDR.

Charlotte is met name gespecialiseerd in de behandeling van:

 • Angststoornissen (paniekstoornis met en zonder agorafobie, agorafobie, sociale fobie, specifieke fobie, gegeneraliseerde angststoornis, dwanggedachten en dwanghandelingen).
 • Traumaverwerking m.b.v. EMDR (www.emdr.nl)
 • Somatoforme stoornissen (hypochondrie, lichamelijk onverklaarde klachten).
 • Partnerrelatietherapie m.b.v. EFT (www.emotionallyfocusedtherapy.nl)

Bij de behandeling van klachten wordt een praktische, klachtgerichte manier van werken gehanteerd, gericht op het hier-en-nu. Daarnaast wordt therapie gegeven gericht op inzicht in onderliggende problematiek.

Aanmelden

Contact InfoCuraMentis
Kerkweg 2
2235 BC Valkenburg ZH
071-4013343
info@curamentis.nl