Lidmaatschappen & Registraties
Waarborging van kennis en kwaliteit

De kwaliteit van de zorg wordt gewaarborgd door onder meer de nauwe samenwerking van één GZ-psycholoog en vijf psychologen NIP. De psychologen zijn door jarenlange ervaring in de eerstelijns hulpverlening en samenwerking goed op elkaar en de zorgvraag in de eerste lijn ingespeeld.

De samenwerkende psychologen hebben universitair onderwijs gevolgd. Ze hebben een wetenschappelijke opleiding in de psychologie afgerond en houden hun kennis en methoden bij door middel van post-docopleidingen, seminars, supervisie, intervisie en leertherapie. Er worden m.n. opleidingen gevolgd in kader van de Cognitieve Gedragstherapie. De psychologen zijn aangesloten bij diverse beroepsverenigingen o.a. NIP en VGCt.

Er wordt volgens de deskundigheidseisen gewerkt en de beroepscode van het NIP wordt gehanteerd.

NIP

Een aantal van de psychologen is lid van de onderstaande beroepsverenigingen.

NIP NVPA

Contact InfoCuraMentis
Kerkweg 2
2235 BC Valkenburg ZH
071-4013343
info@curamentis.nl