Voor wie

De doelgroep is de algemene populatie. De cliënten zijn kinderen (en hun ouders), jongeren, volwassenen (individueel of samen met partner) en ouderen.

U kunt zich aanmelden voor individuele therapie, relatietherapie en gezinsgesprekken.

Bij een bepaalde doelgroep in de regio sluit de christelijke levensovertuiging van de psycholoog goed aan. De levensovertuiging van de psycholoog zal bij de behandeling alleen een rol spelen als daar door de cliënt specifiek om gevraagd wordt.

De psychologen richten zich op curatieve zorg (diagnostiek en behandeling) van psychosociale en psychische problematiek zoals valt onder eerstelijnspsychologische zorg:

 • Angst en paniek

 • Somberheid en depressie

 • Agressie en woede (impulscontroleproblematiek)

 • Gedrags- en leerproblemen, opvoedingsproblematiek

 • Lichamelijke: psychosomatische klachten of onverklaarde lichamelijke klachten

 • Overspannenheid en burnout

 • Negatief zelfbeeld, lage zelfwaardering, subassertiviteit en/of identiteitsproblemen

 • Dwangmatig handelen of denken

 • Rouw- en verliesverwerking

 • Relatieproblemen (seksuele problemen)

 • Aanpassingsproblemen

 • Trauma

 • Geloofs- en zingevingsvragen

Dit is slechts een gedeelte van de mogelijke klachten en problemen. Staat uw klacht of problematiek er niet bij, neem dan gerust contact op. We verwijzen zo nodig door naar andere hulpverleners.

Mensen met de volgende problemen behandelt de praktijk niet:

 • Ernstige psychiatrische klachten
 • Mensen in acute crisis
 • Verslaving als aanmeldklacht

Bij deze klachten raden wij u aan contact op te nemen met uw huisarts die doorverwijst naar de GGZ (in geval van crisis naar de crisisdienst van de GGZ)


Contact InfoCuraMentis
Kerkweg 2
2235 BC Valkenburg ZH
071-4013343
info@curamentis.nl