Informatie voor verwijzers
Ketenzorg staat hoog in het vaandel

Onderstaande informatie is bedoeld voor verwijzers zoals huisartsen, maatschappelijk werk en andere hulpverleners.

De doelgroep is de algemene populatie. De cliënten zijn kinderen (en hun ouders), jongeren, volwassenen (individueel of samen met partner) en ook ouderen. Men kan zich aanmelden voor individuele therapie, relatietherapie en gezinsgesprekken.

Cliënten met de volgende of andere klachten kunnen zich aanmelden:

 • Angst en paniek
 • Somberheid en depressie
 • Agressie en woede (impulscontroleproblematiek)
 • Gedrags- en leerproblemen, opvoedingsproblematiek
 • Lichamelijke: psychosomatische klachten of onverklaarde lichamelijke klachten
 • Overspannenheid en burnout
 • Negatief zelfbeeld, lage zelfwaardering, subassertiviteit en/of identiteitsproblemen
 • Dwangmatig handelen of denken
 • Rouw- en verliesverwerking
 • Relatieproblemen (seksuele problemen)
 • Aanpassingsproblemen
 • Trauma
 • Geloofs- en zingevingsvragen

Mensen met de volgende problemen behandelt de praktijk niet:

 • ernstige psychiatrische klachten
 • mensen in acute crisis [de crisisdienst van Rivierduinen of AMW is dan aangewezen]
 • verslaving als aanmeldklacht

De intake of indicatiestelling neemt meestal één tot twee sessies in beslag. Bij het grootste deel van de cliënten wordt diagnostisch onderzoek afgenomen. Bij volwassenen (vanaf 16 jaar) wordt gebruik gemaakt van diverse gestandaardiseerde vragenlijsten. Probleemtaxatie en behandeldoelen worden in de beginfase besproken met de cliënt en een behandelplan wordt opgesteld. In de behandelfase kunnen doelen worden bijgesteld en wordt tussentijds geëvalueerd. Aan het eind van de behandeling wordt expliciet geëvalueerd. Vaak wordt een follow up-gesprek gepland. De cliënt kan zich ten alle tijden opnieuw aanmelden.

Communicatie met de verwijzer
De communicatie met huisartsen doen wij zo mogelijk via Zorgmail. Na aanmelding, intake en schriftelijke toestemming van de cliënt ontvangt de huisarts een bericht van aanmelding en eventueel behandelplan. Na afronding van de behandeling ontvangt de huisarts (opnieuw na toestemming van de cliënt) een bericht, waarin wordt aangegeven hoe de behandeling is verlopen, wat het resultaat is en welke mogelijke zorgen of aandachtspunten er nog zijn. Bij vragen rond behandeling met medicatie, verwijzing naar een psychiater of tweede lijnszorg, of middelenmisbruik, neemt de psycholoog contact op met de huisarts, opnieuw na overleg met de cliënt. Wanneer er ernstige zorgen zijn rond het welbevinden van de cliënt, bijvoorbeeld bij suïcidale uitingen of dreiging wordt er altijd contact opgenomen met de huisarts en doorverwezen.

Bereikbaarheid
De praktijk is telefonisch en via e-mail bereikbaar voor verwijzers. Indien er wordt ingesproken op het antwoordapparaat wordt er zo spoedig mogelijk teruggebeld. Tevens kunt u gebruik maken van het contactformulier via deze website. Verder is de praktijk bereikbaar per e-mail info@curamentis.nl

Contact InfoCuraMentis
Kerkweg 2
2235 BC Valkenburg ZH
071-4013343
info@curamentis.nl