Kosten, vergoedingen en betaling
Lees a.u.b. de onderstaande informatie goed door zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Kiezen voor onze praktijk is kiezen voor professionele behandeling, persoonlijke benadering, kortdurend en klachtgericht. Er is geen wachtlijst.


Kosten & Duur (tarief 2023)

Een consult duurt 60 minuten (45 minuten sessie en 15 minuten schrijven) en kost € 105,00. Een partner-relatie consult is 90 minuten (75 minuten sessie en 15 minuten schrijven) en kost € 210,00


Vergoedingen

Sinds 2014 vallen psychische klachten buiten het vanuit de Basis-GGZ verzekerde pakket. Dit betekent dat veel zorg zoals bijvoorbeeld angstklachten, depressieve klachten, relatieproblematiek, burn-out, rouw, psychosomatische klachten dus niet verzekerde zorg is. Dit wordt dus niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Dit geldt voor alle psychologenpraktijken en instellingen en is door de overheid bepaald. Alleen psychische klachten die een stoornis zijn, door de huisarts vastgesteld, vallen onder verzekerde zorg. (www.rijksoverheid.nl en www.nza.nl). Uit recent onderzoek door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) is gebleken dat 40% van de psychologen een zwaardere diagnose stellen om te zorgen dat de behandeling vergoed wordt. Wij willen op deze manier niet met cliënten en zorgverzekeraars omgaan.

Niet verzekerde zorg wordt mogelijk door uw zorgverzekeraar gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering onder de noemer ‘psychosociale zorg’. Te denken valt aan klachten als burn-out, psychische klachten, psychosomatische klachten. Relatietherapie valt voor de meeste verzekeraars niet onder psychosociale zorg en zal om die reden niet worden vergoed onder de noemer relatietherapie. Wilt u hierover meer informatie neem dan contact op met CuraMentis en vraag dit na bij uw zorgverzekeraar. Bij vergoeding van psychosociale zorg vanuit de aanvullende verzekering wordt geen aanspraak gemaakt op het wettelijk eigen risico.

Voor psychosociale zorg hebt u geen verwijsbrief van de huisarts nodig.

Verdere mogelijkheden om vergoedingen te verkrijgen:

  • via de werkgever (sommige werkgevers zijn hier ook voor verzekerd)
  • via het UWV, via het Centrum Indicatiestelling Zorg, zie www.ciz.nl
  • via een Persoons Gebonden Budget, zie www.pgb.nl of
  • via studiefondsen
  • via de diaconie van uw kerkgenootschap

Informeer bij de belastingdienst: de kosten kunnen wellicht deels “terug worden gekregen” van de belasting, als u deze mag opvoeren als aftrekpost (bijzondere ziektekosten) bij uw belastingaangifte.

Behandelingen bij CuraMentis die wel onder verzekerde zorg zouden vallen worden niet vergoed door de zorgverzekeraar in de basisverzekering omdat wij geen contracten zijn aangegaan met de zorgverzekeraar. Wij zien in de huidige ontwikkeling te veel praktische en ethische bezwaren om hierin mee te kunnen gaan.


Betaling

De nota (factuur) voor het consult van de psycholoog ontvangt u afhankelijk van behandelaar via Fa-med of direct van de behandelaar. U dient deze nota te betalen binnen 30 dagen. De betalingsverplichting via Famed is niet anders dan als u de nota rechtstreeks van de zorgaanbieder zou ontvangen.

No-show / annulering afspraak

Bij verhindering dient de cliënt(e) minimaal 48 uur van tevoren af te zeggen. In geval van niet tijdige afzegging wordt het consult bij de cliënt(e) in rekening gebracht. Ook overmacht/onvoorziene omstandigheden valt hieronder. De geregistreerde tijd van antwoordapparaat of e-mail is hierbij bepalend. De psycholoog mag zonder kosten met opgave van reden een afspraak bij een situatie van overmacht annuleren en verzetten naar een nader te bepalen dag.

Contact InfoCuraMentis
Kerkweg 2
2235 BC Valkenburg ZH
071-4013343
info@curamentis.nl