Marjolein Post–Bergman

Marjolein Mw. drs. Marjolein Post–Bergman (1964) is gehuwd en heeft drie kinderen. Zij is in 1988 afgestudeerd aan de vakgroep ‘Klinische- en Gezondheidspsychologie’ van de Rijksuniversiteit van Leiden. De eerste jaren na haar afstuderen is zij als psycholoog in de ouderenzorg werkzaam geweest in verpleeghuis Slingedael te Rotterdam. In deze jaren heeft zij veel geleerd over de kwetsbaarheid en de kracht van mensen in de laatste fase van hun leven. In 2000 maakte zij de overstap naar de hulpverlening in de eerste lijn.

Marjolein werkt graag met mensen die op een kruispunt in hun leven staan. ‘Leven of Overleven’ en ‘Verbeteren of Verbitteren’ zijn vragen die haar erg aanspreken. Zij houdt ervan om mensen op weg te helpen die zijn vastgelopen en niet meer goed weten wat ze zelf voelen, denken of willen. Of je 18 of 80 bent, je bent nooit te jong of te oud om je te ontwikkelen. Mensen met wie zij een tijdje oploopt noemen als haar kwaliteiten: betrokken, accepterend, open, ruimte, wijsheid, humor, hoop, luisteren, kritisch en confronterend op een prettige manier.
Haar motto : ‘Natuurlijk moet je het zelf doen, maar je hoeft het niet alleen te doen’.

Haar specialisaties zijn: levensfaseproblematiek (vooral ouderen), rouwbegeleiding, aanpassingsproblematiek, identiteitsproblematiek en geloofsvragen. Ook heeft zij kennis van Autisme Spectrum Stoornissen.

Technieken die zij gebruikt ontleent zij aan de Cognitieve Gedragstherapie, ACT, Contextuele therapie, EMDR en sinds 2016 Progressive Mental Alignement (PMA)

Korte toelichting over PMA
Sinds januari 2016 is zij zich gaan specialiseren in een nieuwe benadering van psychische en lichamelijke problemen die PMA heet en is ontwikkeld door Joop Korthuis. PMA is een therapievorm die zich laat leiden door de nieuwste inzichten over hoe onze hersenen en lichaam herinneringen opslaan en coderen.
Normaliter worden onze ervaringen opgeslagen en kunnen we ze weer herinneren. Als we zeer veel stress ervaren wordt er een overlevingsmechanisme actief waardoor de ervaring een bijzondere code meekrijgt.
Deze traumatische ervaringen zullen hun invloed blijven houden omdat zij niet toegankelijk gecodeerd worden opgeslagen. Traumatische ervaringen kunnen zeer divers zijn, bijvoorbeeld: afgewezen worden, operatie op jonge leeftijd, scheiding van ouders, getuige zijn van ruzies, misbruik, verwaarlozing of ziekte. Deze niet correct gecodeerde gebeurtenissen blijven in het hier en nu hun invloed hebben zonder dat duidelijk is waar deze spanning vandaan komt. Dit leidt tot allerlei psychosomatische of medisch niet te verklaren lichamelijke klachten.
Door te beginnen vanuit spanningsklachten in het heden kunnen deze gebeurtenissen worden herbeleefd en alsnog verwerkt. Lichamelijke klachten die het gevolg zijn van de voortdurende spanning blijken ook te verdwijnen. Deze techniek is vooral geschikt voor mensen die al jaren op zoek zijn naar ‘de oorzaak’ van hun vastlopen en herhalen van patronen in hun leven. Kijk voor een uitgebreide introductie en eerste kennismaking met deze techniek op www.pmaminded.nl.

Marjolein is BIG-geregistreerd als GZ-psycholoog en werkt sinds 2014 contract-vrij. Vergoeding uit de Basiszorg is bij haar mogelijk bij verwijzing door de huisarts.

Contact Info


mw. drs M. Post–Bergman
Kerkweg 2
2235BC  Valkenburg ZH
071-4013343
marjolein@curamentis.nl

CuraMentis nieuws